FFXV ขายดี และทำยอดขายคอนโซลกระเตื้องขึ้นด้วย
 
Final Fantasy XV: Strong Sales and Boost to Console Sales Reported by Japanese Store Managers
 
----------------------------------------------------------------------
 
ประมวลภาพบรรยากาศการต่อคิวซื้อ FFXV
 
Japanese Final Fantasy XV Fans Line Up Since Early Morning for Massively Awaited Release
 
----------------------------------------------------------------------
 
วิธีเก็บไอเทม CD เพลงทั้งหมดใน FFXV
 
Final Fantasy XV Guide: How to locate all the soundtrack CDs for the car radio
 
Final Fantasy II
Location: Longwythe Rest Area – Leide.
 
Final Fantasy III
Location: Coernix Station – Alstor – Duscae
 
Final Fantasy IV
Location: Hammerhead – Leide
 
Final Fantasy V
Location: Galdin Quay – Leide
 
Final Fantasy VI
Location: Taelpar Rest Area – Duscae
 
Final Fantasy VIII
Location: Hammerhead – Leide
 
Final Fantasy IX
Location: Coernix Station – Cauthess – Duscae
 
Final Fantasy X
Location: Wiz Chocobo Post – Duscae
 
Final Fantasy XI
Location: Burbost Souvenir Emporium – Cleigne
 
Final Fantasy XII
Location: Verinas Mart – Ravatogh
 
Final Fantasy XIV
Location: Coernix Station Lestallum – Cleigne
 
Dissidia Final Fantasy
Location: Old Lestallum – Cleigne
 
Final Fantasy Type-0
Location: Altissia
 
----------------------------------------------------------------------
 
Guide How to Summon the Astrals to Your Aid
 
*มนต์อสูรภาคนี้จะปรากฏตัวแบบสุ่มหลังจากที่สถานการณ์ในการต่อสู้ เข้าเงื่อนไขตามที่เกมกำหนดไว้
 
Titan - เพื่อนต้องใกล้ตาย และเราต้องอยู่ในพื้นที่เปิดโล่ง
Ramuh - ยิ่งการต่อสู้ยืดเยื้อ โอกาสโผล่ยิ่งมาก สามารถโผล่ได้ทั้งพื้นที่ Outdoor และ Indoor
Leviathan - ต้องสู้ใกล้แหล่งน้ำ และน็อ