เกมเพลย์ 6 นาทีแรกของ Final Fantasy XV : Episode Prompto
 
- ปืนแรกเริ่มของพรอมท์ ให้กระสุนมาไม่จำกัด
 
- ถ้า Stealth Kill ศัตรูได้ จะแย่งปืนมาใช้ได้
 
- ปืนที่แย่งมาจากศัตรูมีกระสุนจำกัด
 
- ความยาวเนื้อหาประมาณ 2 ชั่วโมง (แต่ปกติเวลาเราเล่นจริง มันก็ได้ไม่ถึงที่เขาให้ข้อมูลไว้)